הערכת שווי נכסי נדל"ן

מתוקף תפקידו של שמאי המקרקעין הוא אמון על הערכת שווי שוק של נכסי נדל"ן.
השמאי מעריך את שווי השוק עפ"י גישות עקרונות רבים שהחשובים ביניהם הינם עקרון השימוש המיטבי וגישות ההערכה הרלוונטיות.

"שווי שוק של נכס הינו הסכום הסביר ביותר להתקבל במונחי כסף בין קונה מרצון ומוכר מרצון" (קווים מנחים, השמאי הממשלתי במשרד המשפטים)

קיימות מס' גישות להערכת שווי נכסי מקרקעין.
הגישות המקובלות והנפוצות ביותר הינן: גישת ההשוואה, גישת העלויות וגישת היוון ההכנסות.
הגישות שונות בתכליתן ומיועדות לסוגים שונים של נכסים.

עקרון השימוש המיטבי
"השימוש המיטבי הוא אותו שימוש ההגיוני והחוקי של קרקע ריק או נכס מושבח, שניתן לממש אותו, פיזית ומימונית, ולגביו מתקבל "ערך נוכחי" הגבוה ביותר של זרמי הכנסה תפעולית נטו" (מבוא לשמאות מקרקעין, מנחם מלוכנא).
על פי עקרון זה, נבחן שימושו של הנכס במצבו כפי שהוא כיום, ביחס לאפשרויות השימוש והניצול האפשריים על פי המצב החוקי- המשפטי, הפיסי והתכנוני. נדרש לבחון האם מצבו הנוכחי של הנכס מהווה את השימוש הטוב והיעיל או שמא כדאי לבצע שינויי ניצול בכדי להגיע לשווי ולתזרים הכנסות גבוה יותר.


משרדנו בעל ניסיון רב בהערכות שווי נכסי נדל"ן.
מבין עבודותינו הרבות בתחום ניתן למצוא הערכות שווי לנכסים הבאים:

• דירות יד שניה.
• דירות חדשות מקבלן.
• קרקעות (מגרשים) לבניה.
• קרקעות חקלאיות.
• מבני ציבור.
• מבנים ממשלתיים.
• נכסים מסחריים (כגון חנויות, מרכזים מסחריים, קניונים, משרדים וכו').
• תחנות דלק.
• מבני תעשיה.
• נכסים בדמי מפתח.
• נחלות.
• משקים ומשקי עזר.
• מבני מלונאות ונופש.

בין לקוחותינו ניתן למצוא בנקים, יזמים פרטיים, חברות נדל"ן, חברות מסחריות, גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות.
שירותי המשרד

פנינה נוי - שמאות מקרקעין