מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963 קובע הוראות ייחודיות באשר למיסוי מכירת דירות מגורים וזאת בין השאר, בשל ההיבט הסוציאלי הטמון בזכות האישית הבסיסית לדיור.
בתאריך 29/07/2013 פורסם ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים התשע"ג 2013.
בחוק זה, תוקן חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 76).
אחד התיקונים המשמעותיים ביותר בחוק עסק בשינוי הסדר המיסוי במכירת דירת מגורים מזכה
(דירה המשמשת בעיקרה למגורים עפ"י ההגדרה בחוק).

המיסים המוטלים עפ"י החוק:


- מס שבח – מס ישיר המוטל על השבח (=רווח) שנצמח במכירת "זכות במקרקעין" ועל "פעולה באיגוד מקרקעין".
  סע' 6(א) לחוק מיסוי מקרקעין – "מס שבח מקרקעין (להלן – המס) יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין".

- מס רכישה – מס עקיף המוטל על הרוכש "זכות במקרקעין". ישנם שיעור מס שונים לרכישת קרקע, דירת מגורים ומשק    חקלאי.
- מס מכירה (בוטל בתיקון 61 לחוק החל מיום-1.8.2007) – מס ישיר החל על המוכר זכות המקרקעין.


חוק מיסוי מקרקעין הינו מבין החוקים המורכבים המסובכים ביותר ודורש ידע רב בתחום.
אופן יישומו נתמך בהוראות ביצוע רבות, בהנחיות פנימיות ובפסיקה מרובה.
מיסוי מקרקעין פוגש אותנו בכל פעולה במקרקעין שברצוננו לבצע כגון מכירה או רכישה של נכס מקרקעין (דירה או מגרש), העברת זכויות לקרוב משפחה, עסקאות קומבינציה וכו'.
לפיכך, בטרם כל פעולה במקרקעין כדאי לבצע אומדן למיסוי הנדרש לשלם, תכנון מס נכון יכול לחסוך כסף רב.
משרדנו בקיא בהוראות הביצוע ובפסיקות הרבות ובעל ניסיון מתמשך בתחום מיסוי מקרקעין.

שירותי המשרד

פנינה נוי - שמאות מקרקעין