חוות דעת לבית משפט

כחלק מתפקידו נדרש שמאי המקרקעין להעריך שווי נכס מקרקעין לצורך חוות דעת לבית משפט במגוון נושאים. לעתים קרובות חוות דעת לבית משפט הינה תנאי מקדים לדיונים בין הצדדים ולהכרעת בית משפט, ולעתים היא מוזמנת על ידי אחד הצדדים על מנת לעזור לו לבסס את טיעוניו.

חוות דעת של שמאי מקרקעין לבית משפט הינו מסמך בעל אופי משפטי לכל דבר, הקובע בדרך כלל את שוויו של נכס בשוק, את הערכת שוויו בעתיד או במצב משפטי אחר. חוות דעת לבית משפט עלולה להשפיע על גורלה של הלוואה, להכריע את גובה הפיצויים שחייב צד אחד למשנהו, לקבוע את עתידו הכלכלי של משקיע ועוד.

תפקידה של חוות דעת שמאית היא לעזור לבית המשפט להבין את העובדות הנוגעות לנכס המקרקעין בו עוסק המשפט, על מנת שיוכל לתת פסיקה מבוססת ולהגיע אל התוצאה המשפטית הנכונה. לעיתים תפקידו של השמאי אינו נגמר בהכנת חוות הדעת והוא מוזמן לתת עדות בבית משפט.

משרדנו בעל ניסיון רב בהגשת חוות דעת מומחה לבתי משפט בנושאי שווי מקרקעין או בדיקות ספציפיות בנדל"ן עפ"י צורך.
משרדנו רשום ברשימת המומחים מטעם בית משפט ובכך מהווה שמאי מוכר למזכירות ולשופטי בית המשפט.

שירותי המשרד

פנינה נוי - שמאות מקרקעין